Đây là cái giá phải trả của việc lợi dụng lòng thương người Đáng lắm!

863.478
  • Vote Up
  • 21
  • Vote Down

Bình luận