dog-human -> người chó là có thật các bác ợ :o

14.364
  • Vote Up
  • 6
  • Vote Down

Bình luận