dog-human -> người chó là có thật các bác ợ :o

16.338
  • Vote Up
  • 6
  • Vote Down

Bình luận