Chỉ là biểu diễn thôi mà, có cần phải như vậy không

16.989
  • Vote Up
  • 0
  • Vote Down

Bình luận