Không sợ đối thủ mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như bò

64.743
  • Vote Up
  • 2
  • Vote Down

Bình luận