Không sợ đối thủ mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như bò

66.024
  • Vote Up
  • 2
  • Vote Down

Bình luận