Gà mái không có vú, gà trống có tay chi

11.130
  • Vote Up
  • 0
  • Vote Down

Bình luận