Gà mái không có vú, gà trống có tay chi

12.642
  • Vote Up
  • 0
  • Vote Down

Bình luận