Tài xế Grab chửi khách SML vì tội lên xe không chào

60.480
  • Vote Up
  • 16
  • Vote Down

Bình luận