Khi lương tháng 5m nhưng bạn muốn có nhà 3 tỷ =)

29.295
  • Vote Up
  • 5
  • Vote Down

Bình luận