Shark Dũng: Từ Anh Sinh Viên Ngoại Thương, Làm Coder Ở FPT Đến Nhà Đầu Tư Công Nghệ

234.696
  • Vote Up
  • 6
  • Vote Down

Bình luận