Lịch sử, lần đầu tiên Việt Nam lọt Top 5 Hoa hậu hoàn vũ thế giới!

60.291
  • Vote Up
  • 7
  • Vote Down

Bình luận