Lee Sin sẽ phản ứng như thế nào khi bị Baron sỉ nhục, Dịch giọng tướng Liên Minh Huyền Thoại Lee Sin !

12.726
  • Vote Up
  • 3
  • Vote Down

Bình luận