Ngô Thanh Vân, Đàm Vĩnh Hưng, Cát Phượng phát tán thông tin sai về dịch Corona

17.619
  • Vote Up
  • 0
  • Vote Down

Bình luận