Jack khẳng định"Nơi Này Có Anh" không phải do Sơn Tùng M-TP sáng tác, gọi ViruSs là "thằng"

28.098
  • Vote Up
  • 7
  • Vote Down

Bình luận