Mẹo: Bài có thể chưa hay nhưng comment nhất định phải đỉnh.

Lướt haivl nhanh hơn trên mobile!

{{WebMsg.message}}